Systeemtheorie

Systeemtheorie is een theorie die in de jaren 70 pas zijn intrede heeft gemaakt in de maatschappij en in de hulpverlening. Vroeger werd er enkel gekeken naar het gedrag van een kind. Het kind dat gedrag vertoonde wat niet juist was. Daar werd een handelingsplan op ingezet. Maar er werd niet gekeken naar de omgeving. Terwijl dit wel degelijk van belang is, juist heel erg.

Het individu wordt in combinatie gezien met zijn omgeving. Bepaalde relatiepatronen kunnen gedrag van het individu verklaren binnen zijn systeem. Valt het je wel eens op dat je merkt aan een persoon dat hij anders is op verschillende plekken en met verschillende mensen. Dit is met kinderen net zo.

Het is heel belangrijk als je kijkt naar hulpverlening die je aanbiedt aan een kind, dat er goed wordt gekeken naar zijn omgeving en relaties tot de anderen. Want is het ook niet zo dat de omgeving ‘last’ heeft van het gedrag,  zij moeten ook meegenomen worden in het begeleidingstraject.

Veel gedragingen worden pas verklaarbaar als er goed gekeken wordt binnen de context van het systeem, het gezin.  Dat kan hele generaties teruggaan. Er wordt gekeken bij deze theorie wat het kind doet binnen het gezin, hoe het kind denkt en wat het kind nodig heeft voor een goede ontwikkeling binnen het gezin. Er wordt dus meer gekeken naar het hele plaatje, het grote geheel bij het kind en om het kind heen.

Ik vond over dit onderwerp laatst een heel mooi verhaal.

Ik bevrijd mijn ouders van het gevoel
dat ze hebben gefaald.

Ik bevrijd mijn kinderen van de behoefte
om trots naar me toe te brengen,
zodat ze hun eigen wegen schrijven
in overeenstemming met hun harten,
die altijd in hun oren fluisteren.

Ik bevrijd mijn partner van de verplichting
om mij compleet te maken.
Ik kom niets tekort en ik leer
van alle wezens, altijd.

Ik dank mijn grootouders en voorvaderen
die samen zijn gekomen zodat ik vandaag
het leven kan ademen.
Ik bevrijd ze van mislukkingen en
onvervulde verlangens uit het verleden.

Ik ben me ervan bewust dat zij
hun best hebben gedaan
om hun situaties op te lossen
met het bewustzijn dat ze op dat moment hadden.
Ik eer jullie, ik hou van jullie,
ik erken jullie als onschuldig.

Ik ben transparant voor jullie ogen,
zodat jullie weten dat ik
niets verstop of verplicht ben,
dat ik enkel trouw aan mezelf
en aan mijn bestaan ben,
dat wanneer ik loop
met de wijsheid van mijn hart,
ik me bewust ben dat ik zo
aan mijn levensdoel voldoe.

Vrij van de onzichtbare
en zichtbare familie loyaliteiten,
die mijn Vrede en Vreugde
zouden kunnen verstoren,
die mijn enige verantwoordelijkheden zijn.

Ik doe afstand van mijn rol als redder,
van degene zijn die voldoet aan de
verwachtingen van anderen.
Lerend door, en alleen door, Liefde.

Ik zegen mijn essentie,
mijn manier van uiten,
zelfs wanneer iemand mij niet begrijpt.

Ik begrijp mezelf,
omdat ik alleen,
mijn verleden heb beleefd en ervaren.
Omdat ik mezelf ken,
ik weet wie ik ben, wat ik voel,
wat ik doe en waarom ik het doe.

Ik respecteer en waardeer mezelf,
ik eer het Goddelijke in mij en jou.
Wij zijn vrij.”

Oude zegening uit de Nathuatl taal, Mexico
Bron: The Diamond Light Codes

 

Geef een reactie