Faalangst

In eerdere blogs heb ik al eens geschreven over de groei-mindset en fixed-mindset. http://www.kindercoachsaar.nl/van-proberen-kan-je-leren/

Ik heb dit altijd al een heel interessant onderwerp gevonden. Je mindset bepaalt hoe je reageert op situaties en hoe je daar mee omgaat. Hoe ga je om met tegenslagen. Zet je je schouders eronder of stel je zaken uit? Zodoende kwam ik ook op faalangst bij kinderen. Het is zo zonde als je wordt belemmerd in je acties en groei door faalangst. Graag wil ik kinderen intensief gaan helpen om die angst om te buigen naar iets positiefs. Doordat ik geregeld onderwerpen opzoek op het internet om mijn kennis te vergroten, kwam ik de opleiding STERKerSTAAN® Faalangst trainer tegen. Toevallig was ik bezig met het schrijven van een opdracht over sterker staan. Ik werd meteen enthousiast! In september 2017 ga ik de training volgen.

Graag vertel ik je wat meer over faalangst.

Als je zoekt in het woordenboek naar faalangst wordt het omschreven als: vrees om tekort te schieten, angst om te falen. Vaak verhindert faalangst dat mensen iets ondernemen.  Het is een angst waar veel kinderen maar ook volwassenen mee te maken hebben.

Negatief of positief

Positief

Faalangst kan een positieven uitwerking hebben. In dit geval helpt de aanwezige angst en de daarbij komende spanningstoestand juist zodat je je beter kan concentreren en hierdoor beter kan functioneren. Je bereid je dan bijvoorbeeld beter voor. Of je concentratie is veel groter dan tijdens een normale situatie.

Negatief

Een negatieve faalangst heeft daar in tegen een desorganiserend karakter. Dit zie je vooral gebeuren in situaties waarin je op je prestaties wordt getoetst, zoals op een examen.

Tijdens deze situaties ontstaat er een spanningstoestand die de prestatie in de weg zal zitten. Zoals transpireren, uitstellen, trillen, slapeloosheid, hartkloppingen, niet uit je woorden komen enz. Hierdoor kan je dingen vergeten die je normaal juist goed weet, dat noemen ze een black-out. Deze stress en angst werken negatief en kan zelfs leiden tot een vicieuze cirkel. Je presteert hierdoor onder je eigen kunnen en hierdoor kan het een bevestiging zijn dat je het inderdaad niet kan. Dit zullen weer consequenties hebben voor een volgende situatie en zo zit je in die vicieuze cirkel.

Verschillende soorten faalangst

Je kan faalangst nog onderverdelen in soorten faalangst.

  • cognitieve faalangst: Dit is faalangst waar het kind last van heeft bij schoolse taken. Zoals bij toetsen en een moeilijke les.
  • Sociale faalangst: Het kind heeft in het contact met andere kinderen gevoelens van angst. Ze denken dat de andere kinderen ze stom vinden of dat ze worden uitgelachen. Het kind zal klassikaal geen vragen durven stellen en spreekbeurten durven te geven.
  • Motorische faalangst: Bij deze vorm van faalangst zal het kind angst ervaren bij motorische vaardigheden. Zoals bij het maken van een tekening ( fijne motoriek) of tijdens een sportwedstrijd ( grove motoriek)

Oorzaak van faalangst

Je wordt niet geboren met faalangst, wel kan je er aanleg voor hebben om bepaalde eigenschappen te ontwikkelen. Die basis kan gevoed worden. Hoe er op je wordt gereageerd, door je ouders, broertjes, zusjes, je familie, school, kan een negatief maar ook positief effect hebben of je eigenschappen.  Faalangst ontstaat niet door 1 bepaalde oorzaak.

Faalangst heeft te maken met je zelfbeeld. Hoe het kind over zichzelf denkt.

Oorzaken van faalangst kunnen zijn;

  • Je krijgt het van huis mee.  Als 1 van je ouders bang is om te falen of te mislukken zie je dit gedrag. De kans is dan aanwezig dat je dit gedrag ziet en dat je dit kopieert en ziet als de norm. Maar ook hoe erop je wordt gereageerd als je iets doet, vergroot de kans op het ontwikkelen van faalangst. Als er erg heftig wordt gereageerd bijvoorbeeld op iets wat je ‘fout’ hebt gedaan, dan kan je dit zien als mislukken en een bevestiging zijn.
  • op school kan de faalangst ook in de hand gewerkt worden. Als je niet wordt begrepen of je presteert onder de maat en daar wordt ook negatief op gereageerd heeft dat effect op je zelfbeeld.

 

 

Geef een reactie