Disharmonisch intelligentie profiel

In disharmonie….

Uit een intelligentietest kan komen dat je zoon of dochter een disharmonisch intelligentie profiel heeft.

In dit blog leg ik graag uit wat een disharmonisch intelligentie profiel is. Ik zal tips geven hoe je kinderen met een disharmonisch intelligentie profiel kan begeleiden. Bij ieder kind kan dit anders zijn. Het is zelf even uitzoeken wat het beste bij jullie en vooral zoon of dochter werkt.

Wat is een “disharmonisch intelligentie profiel?”

De term disharmonisch intelligentieprofiel slaat op de uitslag van een intelligentietest, die is afgenomen door psychologen of een orthopedagoog. Over het algemeen wordt de intelligentie bepaald door het gemiddelde te nemen van twee scores: het verbale IQ en het performale IQ.

Het verbale IQ zegt vooral iets over taalvaardigheid: woordenschat, taalgevoel, redeneringsvermogen en algemene ontwikkeling.

Het performale IQ is een meting van hoe je praktisch omgaat met je kennis. Hoe los je bijvoorbeeld een praktisch probleem op. Motorische vaardigheden spelen hierbij een rol, maar evengoed een aantal inzichten, bijvoorbeeld het ruimtelijk inzicht. Op een non-verbale, handelende manier maak je zichtbaar wat je kunt.

Bij een disharmonisch intelligentie profiel zit er een kloof tussen het verbale IQ en het performale IQ. Deze 2 komen niet goed samen, of te wel, ze werken niet goed samen. Ze spreken ook wel over een V/P-kloof of P/V- kloof.

Nu is ieder kind natuurlijk anders en zijn er ontzettend veel variaties en verschillen bij kinderen. Er zijn 2 soorten v/p-kloven te onderscheiden van elkaar. Een hoger verbaal IQ en een hoger performaal IQ.

Een hoger verbale IQ.

Als er inderdaad een veel hogere score wordt gemeten op de verbale schaal dan op de performale schaal (meer dan 25 punten), ligt het denken en redeneren in taal dus op een veel hoger niveau dan het praktisch handelen. Dit verschil kan leiden tot grote frustratie en teleurstelling in het eigen werk. Het kind is namelijk in staat de plannen die hij maakt op zeer hoog niveau uit te denken en te verwoorden. Als hij deze plannen echter wil uitvoeren, wordt hij teleurgesteld in het resultaat omdat het er anders uit komt te zien dan hij in gedachten had of omdat het hem veel tijd kost om tot een oplossing te komen. Voor zijn gevoel ‘faalt’ hij steeds. Hierdoor kan er faalangst ontstaan.

Hoe kun je kinderen het beste begeleiden met een hoger verbaal IQ.

We spreken over een verbaal-performale kloof. Hierin is het afhankelijk hoe groot de kloof precies is. Hebben kinderen een IQ van 140 op de verbale schaal en een IQ van 100 op de performale schaal. Deze kinderen zijn over het algemeen gebaat bij;

 • Uitdagingen op het gebied van rekenen, taal en geheugen. Dat is dus het verbale vlak.
 • Ze hebben meer hulp nodig bij het aanbrengen van structuur. Overzicht houden en plannen van hun werk.
 • Dit is dan ook voor de docent handig om te weten zodat het kind aan de ene kant niet wordt onderschat en wordt uitgedaagd in het werk.
 • Maar aan de andere kant niet wordt overschat op het zelfstandig werken.
 • Op dat gebied is het goed om te begeleiden en structuur aan te bieden.

Hebben de kinderen een IQ van 145+ en de verbale schaal een IQ van 125 op het performale gebied, dan is er andere begeleiding nodig. Deze kinderen zijn prima in staat om te plannen en het houden van overzicht. Dit kind zal meer last hebben van frustraties. Omdat de radartjes in zijn hoofd een stuk sneller gaan dan zijn handen en het kost tijd om te plannen wat je in je hoofd hebt. Dit kind is gebaat bij;

 • Positieve feedback en aanmoediging.
 • De nadruk moet liggen bij het leerproces en niet bij het eindresultaat.
 • Het is goed voor het kind om te verwoorden wat het in zijn hoofd heeft. Op deze manier wordt het duidelijker voor het kind en kan het een realistisch beeld van zichzelf opbouwen.

Een hoger Performaal IQ.

Dit profiel komt minder vaak voor in tegenstelling tot de verbale VP- kloof. Kinderen met zo’n profiel zijn vaak hele creatieve en snelle denkers. Ze denken vaak in concepten en kunnen een oplossing opeens voor zich zien. Het praktisch handelen ligt bij deze kinderen dus op een nog hoger niveau dan het handelen in taal. Een hoge performale intelligentie kan in de onderwijssituatie vertraging of stagnaties in het leerproces veroorzaken, omdat het kind gebruik maakt van een proces waarbij het via handelen inzicht verwerft en ook bij voorkeur handelend tot oplossing komt. Het kind heeft een prima geheugen voor gebeurtenissen en doorziet snel overeenkomsten en verbanden. Automatiseringsprocessen, zoals tafels, topografie, woordjes leren in een vreemde taal en begrijpend lezen, kosten meer moeite. Ook kunnen er ten gevolge van de performaal-verbaal kloof ‘woordvind-problemen’ optreden. Dit kan met name lastig zijn in het sociaal contact, omdat een kind dan sterk het gevoel heeft dat het hem niet lukt over te dragen wat hij precies bedoelt. Dit kan tot diepe gefrustreerde gevoelens en boosheid leiden, maar ook tot clownesk gedrag. Veel van deze kinderen worden op school onderschat!

Hoe kun je kinderen het beste begeleiden met een hoger Performaal IQ.

Deze kinderen hebben baat bij;

 • Een creatieve en open onderwijsomgeving. Waarin de lesstof op een andere (niet persé talige) wijze wordt aangeboden. Denk daarbij aan visueel, maar ook audio en reuk en smaak.
 • Het kan ook helpen als er nieuwe lesstof wordt aangeleerd, dit een keer wordt voorgedaan.
 • Er gebruik wordt gemaakt van voorbeelden en metaforen.
 • Samen met het kind samenhang te zoeken in plaats van hem alleen maar de lesstof zijn hoofd te laten leren.
 • Ouders en leraren kunnen tevens het kind helpen door opdrachten in zijn eigen woorden te laten herhalen voordat het aan een taak begint. Er ontstaat op deze manier een beeld van de opdracht bij het kind.
 • Vaak hebben deze kinderen moeite met begrijpend lezen omdat er weinig beeld bij de teksten staat. Dit kun je oplossen door kinderen een mindmap of schema te laten opstellen bij de inhoud.
 • Deze groep kinderen wordt wel eens in verband gebracht met beelddenkers. Dit is echter niet wetenschappelijk bewezen.
 • Je kunt bij deze groep kinderen de methode ‘ik leer anders’ toepassen. Je merkt snel genoeg of deze methode werkt. Mijn advies is dat het de moeite waard is om te onderzoeken.
 • Meer informatie over deze training kun je vinden op Help, ik ben beelddenker! En nu?
 • Of doe de test: Is mijn kind een beelddenker

Voor vragen kunt u altijd contact met mij opnemen.

In een volgend blog vertel ik graag over een mindmap. Hoe je deze kan opzetten en toepassen.

 

2 gedachten over “Disharmonisch intelligentie profiel

 1. Heel herkenbaar stukje.
  Hier eentje met een v/p-kloof van 35.
  Bij het eerste lijstje met punten waarbij een kind met v/p-kloof gebaat bij kan zijn, zie ik bij punt 4 (over zelfstandig werken) staan dat ze niet onderschat moeten worden. Maar ik denk dat dat juist overschat moet zijn. Uitvoeren is, met name op het gebied van concentratie, een grote uitdaging en overschatting (en frustratie door tegenslag) ligt op de loer.

  1. Hallo Brenda,

   Bedankt voor je reactie en fijn dat het herkenbaar is. Dat is ook de reden dat ik het heb beschreven in een blog. Dit onderwerp wordt te weinig besproken.
   Ik begrijp wat je bedoelt. Het is een beetje onhandig opgeschreven. Het punt erna stuurt er juist op aan dat ze tijdens het zelfstandig werken juist goede begeleiding nodig hebben.
   Ik zal dit duidelijker beschrijven. Dankjewel!

Laat een reactie achter op Brenda Reactie annuleren