Beelddenker

Niet iedereen is bekend met de term beelddenken. Zelfs niet als je zelf een beelddenker bent. Ik was er zelf ook niet bekend mee. Tot ik tegen wat dingen aanliep met onze oudste. Om die reden ben ik mij er in gaan verdiepen en er ging een wereld voor mij open! Hieronder vindt je informatie over de beelddenker. Mocht je na het lezen van de informatie vragen hebben, neem dan gerust contact op met mij.

Iedere beelddenker is anders. Ze zijn nooit allemaal hetzelfde.

We worden allemaal geboren als beelddenkers. De taal zijn we de eerste jaren nog niet vaardig. Alles leren we door te zien en te voelen. De taal wordt in de loop van de jaren ( 0-4 jaar ) steeds meer eigen gemaakt. Het verwerken van informatie gaat als volgt:

Opnemen

Verwerken

Opslaan/ onthouden

Gebruiken

Dit proces verloopt bij iedereen hetzelfde. Echter de voorkeur van het opnemen, verwerken en onthouden is bij een beelddenker anders:

horen ( auditief)

voelen ( kinetisch)

denken ( auditief digitaal)

zien ( visueel = beelddenken)

Als kinderen naar school gaan verandert het opnemen bij de meeste kinderen van beelddenken naar taaldenken. Bij 5 procent van de kinderen verandert deze voorkeur van denken niet. Zij blijven in beelden denken. Op het moment dat deze groep kinderen op school uitleg krijgen van de lesstof kunnen ze problemen in het leren gaan ontwikkelen. Ik zeg wel eens: ‘Je ziet aan de kinderen dat ze water zien branden’.  De informatie die je uitlegt komt niet binnen en ze snappen het niet. Ze zien de verbanden niet. Kinderen die beelddenken kan je herkennen aan:

 • Leerproblemen op school,
 • Beelddenkers slaan woorden over zoals ‘de’, ‘het’ en ‘een’. Deze woorden zijn niet belangrijk voor het verhaal. Ze kunnen daarom geen beelden plaatsen bij deze woorden. Schrijven vooral in het begin (als ze leren schrijven) de woorden fonetisch op.
 • Hebben moeite met het opslaan van de woorden. Vaak zien beelddenkers de letters en woorden voor zich dansen.
 • Achterstand op de lesstof
 • Ze doen er langer over voor ze een opdracht snappen.
 • Komen met creatieve oplossingen, die vaak zo ingewikkeld zijn dat ze het zichzelf daardoor nog moeilijker maken.
 • Kunnen geen orde brengen in hun eigen werk, chaotisch.
 • Beelddenkers kunnen goed buiten de kaders denken.
 • Zijn creatief in hun denken en oplossingen.
 • Een beelddenker wordt vaak verward met dagdromen.
 • Concentratieproblemen, snel afgeleid.
 • Impulsief, ze willen direct de behoefte vervuld krijgen.
 • Geen besef van tijd.
 • Beelddenkers denken vanuit het totaalbeeld.
 • Ze kunnen een fotografisch geheugen hebben. Sommige kinderen kunnen ergens naar kijken en dat opslaan. Ook hierbij geldt, dit is niet bij iedere beelddenker het geval.

Zoals je ziet zijn het wel heel veel punten waarop problemen kunnen ontstaan. Tijdens de basisschool periode wordt de basis gelegd voor de verdere toekomst. Als hierin dit soort problemen ontstaan is het bepalend voor de rest het leven van een kind. Want op het moment dat je je niet begrepen voelt en alle uitleg met veel moeite kan opnemen is de schoolse periode niet zo leuk. Met de training ‘anders leren’ help ik kinderen (Vanaf groep 3 ) om de informatie beter te leren verwerken, onthouden en gebruiken. Ze kunnen door de training:

 • Hun concentratie verbeteren. Door het kind te leren om zijn denken te organiseren en op te ruimen, kunnen ze zich beter concentreren op wat ze wordt geleerd in de klas. Dit doe je door de oefening ‘ kamers en kasten maken’.
 • Het alfabet wordt opnieuw aangeboden en opgeslagen in het hoofd. Hierdoor kunnen kinderen het alfabet voor zich zien en het alfabet van voor naar achter en van achter naar voor opzeggen. Zelfs letters opnoemen die tussen andere letters staan. Ook leren ze woorden op te slaan en kunnen ze spellen van voor naar achter en van achter naar voor.
  • spelling- en lees oefeningen
 • Cijfers worden visueel opgeslagen.
  • Oefeningen met het opslaan van het cijferveld ( 0-100).
  • De tafels worden visueel opgeslagen.
  • Ondersteuning bij het rekenen.
  • Ondersteuning bij klokkijken, analoog en digitaal.

Ik kan de training zowel op scholen individueel geven als individueel thuis.

Kindercoach Saar Email: kindercoachsaar@yahoo.com

Bron: ‘Ik leer anders’ door Agnes Oosterveen-Hess

Geef een reactie